Regulamin sklepu internetowego

 

Dziękujemy, że zechciałaś/eś dokonać zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego Firmy Eko Zdrowie.  Ze względu na ochronę praw Klientów jak i praw Sklepu prosimy, abyś zapoznał/a się z poniższymi zapisami.

1. Warunki ogólne

Regulamin opisuje zasady funkcjonowania sklepu internetowego.
Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę:


    Eko Zdrowie Barbara Ławreszuk, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 57 lok. 2, kod pocztowy: 15-062, organ, który zarejestrował działalność: Ministerstwo
Gospodarki, NIP: 5421162814, REGON: 200728072, zwaną w dalszej części regulaminu Sklepem lub Eko Zdrowie.
Zgodnie powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

    Klient dokonujący zakupów w Sklepie w dalszej części regulaminu nazywany jest Zamawiającym.

2. Rejestracja i dane osobowe

    Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Zamawiających w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma:
    Eko Zdrowie, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 57 lok. 2, kod pocztowy: 15-062, NIP: 5421162814, REGON: 200728072, zwaną w dalszej części regulaminu Sklepem lub Eko Zdrowie.
Celem przetwarzania powierzonych Sklepowi danych jest:
- Realizacja umowy sprzedaży zawartej z chwilą potwierdzenia przez Zamawiającego złożonego zamówienia
- Informowanie o nowych produktach i promocjach oferowanych przez Sklep
Sklep nigdy nie udostępniał i nie będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych Zamawiających do celów innych niż powyższe.


        Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie przez Firmę danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu następującym firmom celem realizacji zamówienia:  Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2, DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15 oraz Siódemka S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mysłowickiej 39.
    Przetwarzanie danych osobowych następuje jedynie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Zgoda jest wyrażana oddzielnie na każdy z celów przetwarzania.
Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i usunięcia.
    Sklep realizuje wszystkie obowiązki ustawowe wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności dotyczące rejestracji zbiorów danych osobowych.

3. Produkty

    Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł dystrybucji. Sklep w swojej ofercie posiada produkty ekologiczne, regionalne i naturalne.

     Produkty rolnictwa ekologicznego w swej nazwie w sklepie internetowym posiadają dopisek BIO, bądź EKO.
    Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu, posiadają certyfikaty PL-EKO, IT CPB, DE-OKO, IT BIO, EKO Skal, SK-BIO (szczegółowe dane dotyczące certyfikatów znajdują się w opisie poszczególnych produktów).

    Zdjęcia i opisy produktów znajdujących się w ofercie Sklepu pochodzą od producentów lub dystrybutorów – Sklep nie odpowiada za ich treść i zgodność ze stanem faktycznym.
    Wszystkie znajdujące się w sklepie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Cennik sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, a jest wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.
    Sklep zastrzega możliwość sprzedaży towaru w innym opakowaniu niż uwidoczniony na stronach sklepu. Różnice w wyglądzie produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

4. Ceny

    Wszystkie ceny produktów w sklepie zawierają podatek VAT i są cenami netto wyrażonymi w polskiej walucie.
    Podana przy każdym produkcie cena nie obejmuje zryczałtowanych kosztów przesyłki i jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia oraz jest niezmienna dla Zamawiającego do czasu zakończenia realizacji zamówienia.
    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Zamówienia

    Złożenie zamówienia w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Zamawiającym i Sklepem umowy kupna – sprzedaży.
    Przyjmuje się, że Zamawiający składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz, że jest w mocy prawnej do nabywania produktów.
Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Językiem zawarcia umowy jest język polski.
    Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep jest:
- złożenie zamówienia przez Zamawiającego poprzez wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie Sklepu
- dokonanie przez Zamawiającego płatności za zamówienie
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze przesyłki potwierdzenie transakcji przez Zamawiającego
Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z Zamawiającym celem weryfikacji zamówienia lub danych kontaktowych Zamawiającego.


Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- dla zamówień płatnych przy odbiorze - w momencie potwierdzenia transakcji przez Zamawiającego
- dla zamówień płatnych przelewem - w momencie wpłynięcia przelewu opłacającego zamówienie na konto bankowe Sklepu

- dla zamówień z dostawą na obszarze miasta Białystok, woj. podlaskie, płatnych przy odbiorze - w momencie potwierdzenia transakcji przez Zamawiającego i telefoniczne ustalenie miejsca i godziny dostarczenia zamówienia (kontakt nastąpi z Naszej strony)
W przypadku płatności przelewem - zamówienie dla którego płatność nie zostanie dokonana w ciągu tygodnia zostanie anulowane
       Maksymalny czas realizacji zamówienia (po potwierdzeniu transakcji lub zaksięgowaniu płatności przelewem) może wynieść 7 dni dla produktów niedostępnych w magazynie. W przypadku produktów dostępnych czas realizacji zamówienia to 24 godziny.
         Do terminów, o których mowa w powyższym akapicie należy doliczyć czas dostawy przez  Firmę Kurierską.
Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) oraz w soboty w przypadku zamówień z dostawą na obszarze miasta Białystok, woj. podlaskie.
Sklep realizuje zamówienia na terenie całego kraju.
Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny. Sklep nie wystawia faktur VAT.
        W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o:
- oczekiwaniu na skompletowanie zamówienia
- częściowej realizacji zamówienia
- anulowaniu zamówienia
      W przypadku braku dyspozycji Zamawiającego, Sklep zrealizuje zamówienie po jego skompletowaniu.
     Zamawiający może dokonać modyfikacji (telefonicznie lub e-mailem) do momentu wystawienia paragonu. Anulowanie zamówienia jest możliwe przed jego realizacją (telefonicznie lub e-mailem). Zamawiający nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
    Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do prawdziwości takiego zamówienia.

6. Płatności

W Sklepie istnieje możliwość wyboru jednego spośród następujących sposobów płatności:
- przelewem bankowym w systemie płatności elektronicznych
- gotówką przy odbiorze przesyłki – opcja za pobraniem.

7. Dostawa

     Towar zamówiony w Sklepie jest dostarczany za pośrednictwem Firmy Kurierskiej, bądź własnego kuriera działającego wyłącznie na obszarze miasta Białystok woj. podlaskie. Warunki dostawy dotyczące czasu realizacji i kosztów dostawy przedstawione są pod jednym z linków na stronie Sklepu. Sprzedaż i realizacja zamówień dotyczy tylko i wyłącznie obszaru Polski. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
        Na czas realizacji wysyłki i doręczenia przesyłki składa się:
- czas realizacji zamówienia (odebranie potwierdzenia zamówienia lub zaksięgowanie płatności, skompletowanie zamówienia, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
- czas dostawy – zależny od wybranego sposobu dostarczenia przesyłki.
      Po otrzymaniu przesyłki Zamawiający powinien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymane produkty - o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Sklep. W sytuacji uszkodzenia opakowania lub zawartości przesyłki należy w obecności kuriera spisać protokół i odesłać paczkę na koszt Sklepu lub nie odbierać przesyłki.
     Przy zamówieniach o wartości przekraczającej 250 PLN netto i płatnych przelewem elektronicznym koszty przesyłki na obszarze Polski ponosi sklep. Przy zamówieniach płatnych za pobraniem niezależnie od wartości zamówienia koszty przesyłki ponosi Klient.

Przy zamówieniach o wartości przekraczającej 150 PLN netto z dostawą na obszarze miasta Białystok, woj. podlaskie, koszty dostarczenia przesyłki ponosi sklep.

Uwaga - opcja dostawy Kurier Białystok jest przeznaczona wyłącznie dla klientów, którzy wskażą adres dostawy na obszarze miasta Białystok, województwo podlaskie, w przypadku zamówień z dostawą poza obszarem miasta Białystok, województwo podlaskie jako formę dostawy należy wybrać opcję Kurier Polska przedpłata/płatne przy odbiorze.8. Reklamacje

        W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady lub uszkodzenia powstałe w transporcie Zamawiającemu przysługuje prawo reklamacji produktu.
    Reklamacja produktów dotycząca uszkodzeń powstałych w transporcie może zostać rozpatrzona tylko i wyłącznie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
- zamawiający otworzył i sprawdził przesyłkę w obecności doręczyciela
- spisany został protokół pod którym podpisał się zarówno Zamawiający jak również doręczyciel paczki.
       Wadliwy produkt należy odesłać na adres Sklepu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.
Do odsyłanego produktu należy dołączyć paragon lub fakturę VAT.
Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia (od momentu otrzymania przesyłki od Zamawiającego).
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zaoferuje inne aktualnie dostępne produkty lub zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru. W sytuacji pozytywnie rozpatrzonej reklamacji koszty dostarczenia przesyłki pokrywa Sklep.

9. Zwroty

         Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014., poz.827). Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach.
       Zwrócony towar nie może nosić śladów używania i musi być kompletny. Po wysłaniu informacji o chęci odstąpienia od umowy klient ma 14 dni na odesłanie produktu do Sklepu.
          Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania (folia) lub ewentualnych zabezpieczeń. Zwracane produkty należy przesłać w opakowaniu, które chroni je przez uszkodzeniami.
         Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć dokument sprzedaży -  paragon lub fakturę VAT.
         Sklep gwarantuje Zamawiającemu zwrot kwoty równej cenie produktu. Najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

10. Postanowienia końcowe

      W przypadku nieprawidłowego i niezgodnego z terminem doręczenia paczek Zamawiających przez Pocztę Polską lub firmę kurierską, sklep może zwrócić się do tych instytucji z roszczeniem o naprawienie powstałej szkody.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


   Klient potwierdzając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.
    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.


Sklep ekologiczny
Eko Zdrowie

Warszawska 57 lok. 2
15-062 Białystok

e-mail: kontakt@ekozdrowie.net
tel.: 883 960 256

Godziny otwarcia:
pn. - pt. 800-1830
sob. 900-1500

Zapłać Online

Płatności DotPay

Znajdź nas na Facebooku

PayPal